Lorem ipsum 1

Et ventilasjonssystem som sørger for at ny, frisk, filtrert og oppvarmet luft føres inn i stue, soverom og oppholdsrom.

Luft som føres inn i boligen passerer flere filtre i luftbehandlingsaggregatet. Dermed renses luften før den blåses ut i rommene. Den brukte og forurensede inneluften trekkes ut av alle rom, i hele huset gjennom ventiler i taket på kjøkkenet, bad og våtrom.

Den brukte og forurensede inneluften føres ut av huset via takhatten. Luften fra kjøkkenviften blåses ut av huset i en egen ventil.

Varmegjenvinneren tar varmen fra den brukte luften og forvarmer luften som tas inn i boligen før den fordeles til de ulike rom.
På den måten sparer du penger til oppvarming.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er den eneste ventilasjonstypen som både har en ventilasjonsvifte som fjerner fuktig og forurenset luft og en vifte som tilfører ny ren og frisk luft. Ytre forhold som vind, temperatur, boligens tetthet og andre forhold overstyres. Ren luft sikres ved å fjerne partikkel- og pollenforurensing ved hjelp av effektive filtre. Ventilasjonsløsningen motvirker at radon suges inn i boligen og reduserer problemer knyttet til avgasser fra usunne materialer.

Ingen trekk, økt bokomfort, reduserte energikostnader og trygghet for at luften som fordeles til rommene alltid er ren og frisk gjør balansert ventilasjon til en selvsagt installering i en ny bolig.

 
For Boligventilasjon besøk våre samarbeidspartnere:

www.flexit.no

www.villavent.no